Futbola skolā LEEVON apmeklēt bezmaksas izmēģinājuma nodarbības var jebkurā laikā, bet iestāties un uzsākt treniņus iespējams katra kalendārā mēneša sākumā. Iestājoties biedrībā “Futbola skola LEEVON” Jūs piekrītat apmeklēt visu futbola skolas piedāvāto programmu. Mēneša maksa par nodarbībām ir konstanta un tā netiek mainīta atkarībā no tā, cik un kādas no futbola skolas piedāvātajām nodarbībām Jūsu bērns apmeklē.